Dijital dönüşüm yolculuğunuzda sizinle birlikteyiz! Logo ürünleri ile iş süreçlerinizi kolaylaştırıyor, işinizi büyütmeniz için yenilikçi çözümler sunuyoruz.
Çap Teknoloji > Blog > Uncategorized > Bilgi Teknolojileri
  • admin
  • Uncategorized
  • Yorum yapılmamış

Bilgi Teknolojileri

Bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojik ürünlerin hayatımıza girmesi ile birlikte bilgi teknolojileri kavramı da önemli bir hal almıştır. Bilgi teknolojileri her türlü verileri oluşturmak ve bu verilere ulaşım sağlamak için tercih edilen sistemlerdir. Bilgi aktarımı için elde edilen tüm imkanların en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Genel olarak bilgisayar, akıllı telefon işletim sistemleri ve bu sistemlerin ağlarını tanımlamak için bilgi teknolojileri kullanılmaktadır.

Bilgi teknolojileri ile çok daha sistematik, pratik ve verimli bir şekilde işlerin ilerlemesi için çeşitli araçlar üretilmektedir. Bunların her biri bilgilere ve verilere dayalıdır. Bunun yanı sıra bu araçların veri, uygulama, depolama alanları ve sunucu gibi katmanlardan meydana gelmektedir.

Bilgi Teknolojilerinin Amacı

Bilgi teknolojilerinin 20.yüzyıl itibari ile hayatımıza girdiğinden bahsedebiliriz. Hızlı bir şekilde gelişim gösteren bilgi teknolojileri sayesinde verilerin takip edilmesi çok daha kolay bir hal almıştır. Gelişmiş ülkeler toplumlarda bir dönüşme uğrayarak hızlı bir şekilde bilgi teknolojilerinin büyümesini sağlamışlardır.

Bilgi teknolojisi bir nesnenin, sürecin veya olgunun durumu hakkında yeni kaliteli bilgiler elde etmek için veri toplama, işleme ve aktarma araç ve yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanan bir süreçtir. Bilgi teknolojisinin amacı, insanlar tarafından analiz edilmek üzere bilgi üretimi ve bir eylemi gerçekleştirmek için buna dayanarak kararlar vermektir.

Kişisel bilgisayarın bilgi alanında tanıtılması ve telekomünikasyon medyasının uygulanması, bilgi teknolojisinin gelişiminde yeni bir aşama belirlemiştir . Modern BT, kişisel bilgisayarları ve telekomünikasyon olanaklarını kullanan dostu bir kullanıcı arayüzüne sahip bilgi teknolojisidir. Yeni bilgi teknolojisi aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır.

Bir dizi bilgi teknolojisi aracı olarak birçok bilgisayar programı türü kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak kelime işlemciler, yayın sistemleri, elektronik tablolar, veritabanı yönetim sistemleri, elektronik takvimler, işlevsel amaçlı bilgi sistemleri şeklindedir.

Bilgi Teknolojilerinin Özellikleri

Bilgi teknolojilerinin özellikleri

  • Veri işleme modunda (programlama olmadan) kullanıcı işlemi sunar.
  • Bilgiyi girmek, aramak, görüntülemek, güncellemek ve korumak için benzersiz bir yol sağlayan entegre bir veritabanı desteğiyle bilgi aktarımının tüm aşamalarında çapraz bilgi desteği sunar.
  • Kağıt belgenin sadece son halinin kaydedildiği kağıtsız belge işleme, ara sürümler ve ortama kaydedilen gerekli veriler PC görüntüleme ekranı aracılığıyla kullanıcıya iletilir.
  • Kullanıcı için çok çeşitli olanaklara sahip etkileşimli (diyalog) görev çözme moduna sahiptir.
  • İletişim yoluyla birbirine bağlı bir grup bilgisayar temelinde bir belgenin toplu üretimi sağlar.
  • Problem çözme sürecinde bilginin sunum şeklinin ve modlarının uyarlanabilir işlenmesine olanak tanır.

Bilgi Teknolojileri Türleri

Başlıca bilgi teknolojisi türleri aşağıdakileri içerir.

Veri İşleme Bilgi Teknolojisi

Veri işleme için bilgi teknolojisi çözüm algoritmaları iyi bilinen ve gerekli tüm girdi verilerinin bulunduğu iyi yapılandırılmış sorunları çözmek için tasarlanmıştır. Bu teknoloji, idari işlerin bazı rutin ve sürekli tekrarlanan işlemlerini otomatikleştirmek için düşük vasıflı personelin performans düzeyine uygulanır.

Yönetim Bilgi Teknolojisi

Yönetim bilgi teknolojisi , idari kararların kabulü ile ilgili olarak tüm şirket çalışanlarının bilgi hizmetine yöneliktir. Bu durumda bilgiler genellikle olağan veya özel yönetim raporları şeklinde sunulur ve şirketin geçmişi, bugünü ve olası geleceği hakkında bilgiler içerir.

Otomatik Ofis Bilgi Teknolojisi

Otomatik ofis bilgi teknolojisi , şirketin mevcut personel iletişim sistemini tamamlamak üzere tasarlanmıştır. Ofis otomasyonu, bilgisayar ağları ve diğer modern bilgi aktarma ve çalışma araçları temelinde hem şirket içi hem de dış ortam ile iletişim süreçlerinin organizasyonunu ve desteğini üstlenir.

Karar Desteği Bilgi Teknolojisi

Karar desteği için bilgi teknolojisi, bir karar destek sistemini (bir bilgisayar bağlantısı ve yönetim nesnesi) ve bir kişiyi (girdi verilerini oluşturan ve bunları değerlendiren yönetim bağlantısı) içeren yinelemeli bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkan bir yönetim kararı geliştirmek için tasarlanmıştır.

 

Yazar: admin

Bir yanıt yazın