Çap Teknoloji > Blog > Dijital Dönüşüm

Satış Otomasyonu

  • admin
  • Dijital Dönüşüm
  • Yorum yapılmamış
Saha Satış Otomasyonu Satış ekibi otomasyonu olarak da ifade edilen saha satış otomasyonu, satış ekibini destekleyen ve satışların verimliliğini arttıran uygulamalardır. Saha satış otomasyonu satış esnasında alınan notlardan, ziyaret hazırlıklarına kadar birçok sürecin tek program üzerinden yürütülmesini sağlamaktadır. Anlık raporlamalar sunan bu sistemler işletmelere çeşitli avantajlar sağlarken saha satış personelinin de işini kolaylaştırmaktadır. Bu doğrultuda...

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

  • admin
  • Dijital Dönüşüm
  • Yorum yapılmamış
Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Dijital dönüşüm danışmanlığı, dijital teknolojilere sahip olmak ve bu teknolojilerin çeşitli sektörel ihtiyaçlara entegre edilerek bir değer oluşturulmasını sağlamaktır. Bu noktada dijital dönüşüm sadece modern teknolojiler tarafından sunulan faydalardan yararlanmak olmayıp teknolojik yenilikler ile oluşturulan bir süreçtir. Dolayısıyla dijital dönüşümün bireyler ve işletmeler için büyük bir öneme sahip olduğundan bahsedebiliriz. Bir dijital...

CRM Sistemleri Nedir? Nasıl Kullanılır?

  • admin
  • Dijital Dönüşüm
  • Yorum yapılmamış
CRM Sistemleri CRM, Customer Relationship Management kelimelerinin kısaltılmış halidir. Customer Relationship Manamengt ise Müşteri İlişkileri Yönetimi anlamına gelmektedir. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve rekabet koşullarının farklılaşması ile birlikte firmalar ürün odaklı yönetimin yerine müşteri odaklı bixr yönetim uygulamaya başlamışlardır. Bunun dışında özellikle üretim maliyetlerinin artması, firmaların bireysel satışa yönelmelerine ve var olan pazarlama kanallarını çok daha...